Проблематика туберкульозу та шляхи подолання небезпеки

Туберкульоз продовжує ширитися нашою країною і стає серйозною проблемою для громадян, їх здоров’я, та серйозним викликом для української медицини. Така ситуація потребує впровадження ефективних заходів для боротьби з епідемією, як на рівні охорони здоров’я, так і на рівні зосередженості та розуміння проблеми з боку суспільства.

Досягнення та шляхи протидії перед глобальною проблемою:

Поширення ТБ країною призводить до втрати працездатності, послаблення здоров’я населення України, підвищення відсоткового рівня інвалідності, чи страшніше – ріст соціальної смертності. Такі наслідки становлять загрозу нашій національній безпеці та потребують постійного контролю з боку керівництва держави, шляхом виділення чітко розрахованих видатків з державного бюджету, на подолання небезпеки з боку епідемії.

На сьогоднішній день політика держави, що до подолання хвороби спрямована на:

1)      Вдосконалення системи надання допомоги шляхом максимально-професійного наближення медичних послуг до хворого, що своєчасно забезпечить якість рівня доступу населення до кваліфікованої діагностики, координованого лікування та обов’язкового догляду за хворими.

2)      Розвиток амбулаторної системи допомоги хворим на ТБ, реорганізація ліжкового фонду методом створення окремих відділень для хіміорезистентного ТБ, паліативної та хоспісної допомоги.

3)      Розширення можливостей лабораторної мережі шляхом оптимізації кількості лабораторій І-ІІІ рівня, для діагностики всіх випадків захворювання. Впровадження швидкісних тестів для діагностики чутливого та МР ТБ, застосування зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на всіх рівнях.

4)      Підвищення рівня обізнаності населення шляхом проведення лекцій, бесід, телепередач,  розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання захворюванню на ТБ.  

За короткий проміжок часу (починаючи з квітня 2013 року) вдалося здійснити рішучий крок для досягнення мети: забезпечити повноцінне використання реєстру на національному та регіональних рівнях:

• налагоджено використання модуля «Випадки» Реєстру у повному обсязі в усіх регіонах України. Завершено введення всіх випадків ТБ, які почали лікування у 2013 році. На 99,1% забезпечено відповідність паперових та електронних звітних даних про загальну кількість випадків ТБ за ІІІ квартал 2013 року;

• розпочато роботу з впровадження модуля «Препарати» Реєстру: відпрацьовувались можливості Реєстру для обліку та прогнозування потреб у препаратах на прикладі контролю використання препаратів ІІ ряду, закуплених за кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, ТБ та малярією;

• створено єдину електронну адресу служби технічної підтримки ведення Реєстру.